Dades de producció de les comunitats adherides a Prosum

Producció d'electricitat
Total anual
Mitjana mensual
Mitjana diària
Mitjana diària usuari